Touha po záznamu událostí a vědění přivedla první civilizace k vývoji písma od klínového,
egyptského, přes čínské, arabské, řecké, římské až po latinské. Z něho se vyvinula Antikva,
do jejíž rodiny patří renesanční serifové písmo Garamond. Touha po zápisu vedla již před našim
letopočtem v severní Africe k objevení papyru a ve východní Asii k výrobě prvního papíru.

Na počátku tiskařského řemesla byla snaha rozmnožovat knihy rychleji než opisováním, jak tomu
bylo po tisíciletí. První knihtisk vznikl ve střední Evropě. Johannes Gutenberg vynalezl první tiskový
stroj (knihtisk) (1440) na základě vinařského lisu. Za první český knihtisk považujeme Kroniku
trojánskou (1468). Kamenotisk, předchůdce dnešního ofsetu objevil Alois Senefelder (1798).
V Čechách rozvinul hlubokotisk Karel Klíč (1890). K rozmachu barvotisku došlo výrazně v období
první republiky. Poté jsou veškeré rozmnožovací stroje po dlouhá desetiletí přísně střeženy.

Moderní polygrafie se v Čechách rozvíjí po sametové revoluci. Z touhy po krásných knihách založil
Pavel Kubát ve východních Čechách vydavatelství Garamond (1990). Postupně rozšiřuje zázemí
ofsetových a knihařských strojů. Po nasbírání bohatých zkušeností zakládá vydavatelství a tiskárnu
GARAMON (1997). Posléze přichází tiskař František Lahučký a společně renovují první rotační stroj,
zakoupený za hodnotu starého železa!

Trpělivost, poctivost a spolehlivost vedou k rozšiřování firmy, k investici do čtyřbarvového stroje
Polly Prestige 74 (2003) a k instalaci CTP Agfa Palladio (2003) – zařízení přímého osvitu na desky,
prvního v Hradci Králové. Poté jsou rozšířeny vlastní prostory v areálu bývalého Vertexu (2004).
Zanedlouho je zakoupen kalendářový poloautomat Solarco (2005).
Posledními novinkami jsou investice do snášecího a šicího automatu Theisen & Bonitz (2006), v roce 2009 byl zakoupen nový skládací stroj Stahl KH 56 od firmy Heidelberg ,v lednu 2011 byl nainstalován nový čtyřbarvový stroj KBA Rapida 75E včetně Spektrofotometru Techkon.

Příběh o tiskových strojích je v podstatě příběhem lidí, nadšených poctivým řemeslem.